lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Z życia OSP w Lipniku


Wszystkie zdjęcia oraz informacje pochodzą
z Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku
wykonanej przez p. GRAŻYNĘ RYCZYŃSKĄ
Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości 50 - lecia OSP w Lipniku i przekazania sztandaru w dniu 26 września 1976 rokuCzłonkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Lipniku przedstawiające program artystyczny z okazji 50 - lecia OSP w Lipniku - 26 wrzesnia 1976r. 
   
Wobec istniejącego zagrożenia pożarowego zrodziła się we wsi idea tworzenia się jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
I tak na terenie wsi Lipnik zawiązuje się w 1926 roku
Ochotnicza Straż Pożarna
.
Według informacji zaczerpnietych od najstarszych mieszkńców wsi inicjatorami i założycielami tejże organizacji byli Ryś Ignacy, Kruk Bolesław s Ignacego, Spyra Adam i Kaczmarek Stanisław.

Członkami kolejnego zarzadu byli :

Szczepan Kruk - s. Wojciecha
Wojciech Jastrząbek
Wacław Wojtczak
Stanisław Kaczmarek

Po wojnie skład zarządu przedstawiał się następująco :

Szczepan Kruk - s. Wojciecha - prezes
Piotr Kubonik - naczelnik
Piotr Płuciennik - skarbnik
Antoni Ryczyński - sekretarz

Środkiem transporu do pozarów w owym czasie były konie wyznaczone po kolei przez sołtysa wsi. Działalność OSP w pierwszych latach była nie tylko widoczna w czasie niesienia pomocy przy pożarach. W ramach solidarności międzyludzkiej - wobec zaistniałego nieszczęścia zwyczajem wsi była zbiórka płodów rolnych i innych rzeczy dla tzw. "pogorzelców"
Prawie każdej niedzieli odbywał się przemarsz członków straży przez wieś ze śpiewem na ustach oraz ćwiczenia.
Często organizowano tzw. majówki na otwartej przestrzeni, na które zapraszano także okoliczne straże.
Wielkie słowa uznania należą się dla ludzi, którzy z pełnym zaangażowaniem oddają się słusznej sprawie dla dobra ogólnospołecznego. Normalną rzeczą jest budować domy dla siebie i swojej rodziny ale budować dla dobra swojej miejscowości to już wielka sprawa. Są to nie jako " pomniki" mówiace o zaangażowaniu społecznym i ofiarności mieszkanców wsi.
I tak pierwsza remiza strażacka była budowana w Lipniku w latach 1935-1936.


Zbiorowa obecność członków OSP podczas wyborów przed budynkiem
Szkoly Podstawowej
 Do pracy przy budowie angażowano także dzieci szkolne głownie pod kierownictwem ówczesnego nauczyciela Szkoły Podstawowej Mariana Knopa, który był mocno zaangażowany w życie społeczne wsi. Równiez inni pracujący we wsi nauczyciele byli zaangażowani w pracy OSP bedąc rakze członkami zarządu. Byli to : Marcińczak Bronisław i Adamus.Przedstawiciele OSP Lipnik z pocztem sztandarowym we wsi Siemkowice.Następna remiza w tym samym miejscu z wykorzystaniem cześci pustaków ze starej remizy bydowana była w latach 1955-60. W fundamentach starej remizy znaleziono plany, według których ustalono szerokość działki na kórej remiza sie znajduje. Nowa remiza podobnie jak poprzednia służyła zabawom tanecznym i garazowaniu auta strażackiego, a ponadto w tych latach nastał zwyczaj , że wesela wyprawianao w domach, a na tańce przechodzono do remizy. Pierwszy samochód już uzywany jednostka OSP w Lipniku otrzymała w roku 1963 z Pajęczna
W roku 1989 dobudowano część gospodarczą na kształt litery L, w której to mieszcza się kuchnia, garażem i sanitariaty. Od tego czasu w miarę gromadzenia funduszy z zabaw i otrzymywania symbolicznych dotacji z Urzędu Gminy systematycznie udoskonala się wymienione pomieszczenia.
I tak w 1993r. położona została w głownej sali nowa podłoga. Nastepnie pociagnięto wodę co było potzreba najwyzszej rangi. Mówiąc o pracach zwiazanych z rozbudową remizy i jej modernizacji nie sposób nie podkreślic ogromnego zaangażowania byłego naczelnika i prezesa OSP p. Edwarda Lonta .


Remiza OSP w Lipniku

stat4u

Obecnie na stronie: