lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Nadwarciański Festiwal Ludowy 2014

24 maja w Zespole Parkowo-Pałacowym w Działoszynie odbył się Nadwarciański Festiwal Ludowy. Była to druga edycja tego lokalnego ludowego święta. Organizatorami tego wydarzenia byli: Regionalne Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki oraz Łódzki Dom Kultury.  Nadwarciański Festiwal Ludowy to projekt współfinansowany ze Środków Unii Europejskiej. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W czasie trwania Festiwalu odbył się 2.Miedzypowiatowy Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych, Konkurs Kulinarny „Pierogowe szaleństwo” oraz warsztaty rzemiosła ludowego.

W Przeglądzie wzięło udział 18 zespołów śpiewaczych, 3 kapele, 11 solistów oraz 4 osoby w kategorii Mistrz-uczeń z sześciu powiatów województwa łódzkiego: pajęczańskiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, sieradzkiego, łaskiego i radomszczańskiego.

Jury w składzie:
Ewa Sławińska–Dahlig, Tomasz Spychała, Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba, Edward Warzycha.
Jury oceniało przede wszystkim: zgodność repertuaru z tradycją regionu, sposób i styl wykonania (poprawność gwarową), wyraz artystyczny prezentacji, strój zgodny z tradycją regionu.

Nasz Zespół Śpiewaczy "Lipniczanie", który wystąpił w składzie: Maria Krawczyk, Wanda Krakowska, Barbara Rabenda, Irena Prukacz, Elżbieta Fijoł, Krystyna Gieda w Przeglądzie zajął II miejsce! Lipniczanki wykonały trzy utwory.
 

Komisja przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w kategorii zespołów śpiewaczych:


I miejsce:
Grupa Śpiewacza Zespołu Obrzędowego z Chojnego
Kapela Ludowa i Zespół Śpiewaczy „Dukat”
Zespół Śpiewaczy „Jankowskie Wolanki”
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Jezioranki”
Zespół Folklorystyczny w Popowicach
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa
Zespół Śpiewaczy „Włościanie”
Zespół Śpiewaczy „Trębaczewianie” grupa żeńska

II miejsce:
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Kliczkowianki”
Zespół Śpiewaczy „Znad Swędrni”
Zespół Śpiewaczy „Lipniczanie”
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Opojowianie”

III miejsce:
Zespół Śpiewaczy Biała
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy Naramice
Zespół Śpiewaczy „Sokolniki”

Wyróżnienie:
Zespół Śpiewaczy „Dębinianki”
 

Do udziału w 48 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą Komisja Konkursowa wytypowała następujących uczestników:

- w kategorii Zespołów Śpiewaczych: Zespół Śpiewaczy „Jezioranki” oraz  Zespół Śpiewaczy „Jankowskie Wolanki”






zdjęcia pochodzą ze strony Regionalnego Centrum Rozwoju Kultury i Turystyki w Działoszynie

stat4u

Obecnie na stronie: