lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Ks. Prałat Józef Franelak 1936-2015

Ks Prałat Józef Franelak urodził się 24.IX.1936 roku w Lipniku.

Zmarł 5.IX. 2015 roku.
 
Ks Józef urodził się w 1936 roku w Lipniku w rodzinie Stefana i Cecyli.

Chrzest otrzymał w prafialnym kościele w Siemkowicach.

Ze względu na dziąłania II wojny światowej naukę w szkole podstawoeej kontynuował od 1945 roku. W 1952 roku rozpoczął naukę na Niższym Seminarium Duchownym. Maturę zdła w 1956 roku. W latach 1956-1961 podjął studia na Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym z siedzibą w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Biskupa Częstochowskiego Zdzisława Golińskiego w częstochowskiej katedrze 29 czerwca 1961 roku.
Po święceniach ks. Józef Franelak otrzymał nominacje na wikariusza parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Dobryszycach. Do parafii zgłosił się 24 sierpnia 1961 r., ale w między czasie, bp Goliński podjął inną decyzję. Ks. Józef Franelak otrzymał nominację na wikariusza w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu-Nowym Sielcu. Następnie został przeniesiony do parafii Czastary w powiecie wieruszowskim. Po trzech latach pracy w parafii Czastary otrzymał nominację na wikariusza do parafii Ruda k. Wielunia. W czerwcu 1966 r. ks. Franelak otrzymał nominację na wikariusza w parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi Piaskach w Zagłębiu Dąbrowskim. Pracował tu przez 5 lat. Następnie ks. Franelak został przeniesiony do Wieruszowa. Będąc w Wieruszowie podjął dalsze studia specjalistyczne z zakresu teologii (homiletyki) we Wrocławiu. Pracę licencjacką nt. „Udział świeckich w przepowiadaniu w Kościele współczesnym” pisał pod kierunkiem ks. prof. Juliana Michalca.
Tytuł licencjata teologii otrzymał w listopadzie 1978 r.
Od 1974 r. pracował na wikariacie św. Rodziny w Częstochowie.
17 października 1978 r. otrzymał nominację na proboszcza parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie-Grabówce. Będąc proboszczem do 1993 r. wybudował na Grabówce kościół. W latach 1993 - 2011 był proboszczem parafii pw. św. Jakuba Ap. w Częstochowie. W okresie pasterzowania ks. Franelaka w parafii św. Jakuba pogłębił się m. in. kult Eucharystii. Odnowiony został również kult św. Jakuba Apostoła.

Obchodząc w 2011 r. 50. rocznicę swojego kapłaństwa na obrazku wypisał słowa: „Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej” (Ps 51, 3). Jak sam podkreślał słowa te towarzyszyły mu przez całe życie w posłudze kapłańskiej. Po przejściu na emeryturę ks. Franelak pozostał nadal przy parafii św. Jakuba, pomagając w duszpasterstwie, szczególnie jako gorliwy spowiednik.

Ks. Józef Franelak był bardzo silnie związany ze swoją rodzinną parafią w Lipniku. Wszystkie jubileusze obchodził tu, w rodzinnej miejscowości. Wiele razy wspólnie z nami świętował odpust parafialny bądź wizytacje biskupów. Bardzo pomocny, serdeczny i przyjacielski. Ofiarował dla naszej parafii wiele darów np. ufundował witraz św. Faustyny Kowalskiej, meble do zakrystii czy akcesoria liturgiczne (świece, krzyż procesyjny, lichtarze).
 
Galeria zdjęć z Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Józefa Franelaka 

stat4u

Obecnie na stronie: