lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Parafia LipnikKościół parafialny św. Andrzeja Boboli
 
 
Proboszcz: Ks. Henryk Rabenda
Adres: Lipnik 16
      98-354 Siemkowice
      tel. (043) 841-71-66 
 
Dekanat: działoszyński
Miejscowości: Lipnik, Kolonia Lipnik
Msze Św.
Niedziele: 8:30 ; 11:30
(10:00 Kościół filialny w Delfinie)
Święta zniesione: 9:00 ; 18:00
Dni powszednie:
17:00 (okres zimowy) 
18:00 (okres wiosenny)
19:00 (okres letni)
 
Odpust : 16 maja
Doba Eucharystyczna : 24 marca

Parafia Siemkowice prawdopodobnie istniała już od XIII wieku, lecz pierwsza wzmianka pochodzi z 1382 roku.Arcybiskup Jan Łaski w „Liber Beneficiorum” podaje, że do parafii siemkowickiej należały wsie: Chorzew, Lipnik, Ożegów i Radoszewice Dwór. W XVI w. właściciele Siemkowic przeszli na protestantyzm, ale na przełomie XVI/XVII w. wrócili do Kościoła katolickiego. Przy erekcji parafii w Radoszewicach w 1927 r. oddzielono od Siemkowic Radoszewice Dwór, Dondle i Szewuki, a w 1957 r. do parafii w Krzeczowie przeszły wioski: Mokre Krzeczowskie, Smolarze i Mokre Siemkowickie. Wreszcie w 1979 r. ze wsi Delfina, Kolonia Lipnik i Lipnik należących do Siemkowic została utworzona parafia w Lipniku.
...

Po 1945 r. postawiono tu niewielką kaplicę 3x5 m2 p.w. św. Andrzeja Boboli, przy której odprawiane były nabożeństwa majowe. Księża z Siemkowic przyjeżdżali tu katechizować. Mieszkańcom wioski zależało jednak na niedzielnej Mszy św.
Zaczęli 
prosić o księdza, któryby tam zamieszkał i zapewnił im na miejscu pełną obsługę duszpasterską. 16 czerwca 1976 r. ks. Stanisław Kocot, wikariusz parafii w Siemkowicach, otrzymał od Kurii Diecezjalnej polecenie roztoczenia opieki duszpaterskiej nad mieszkańcami wsi Lipnik. Miał odprawiać w niedziele i święta Msze św. o godz. 15.00 i codzienne nabożeństwo czerwcowe z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Tego samego dnia odprawił tam Mszę św. koncelebrowaną razem z ks. Stanisławem Sikorskim i ks. Henrykiem Pietrusem. Nazajutrz, w uroczystość Bożego Ciała zorganizował tam uroczystą procesję eucharystyczną. Odtąd w każdą niedzielę sprawował w Lipniku Mszę św., na razie dojeżdżając z Siemkowic.
24 grudnia 1976 r. biskup Stefan Bareła mianował go wikariuszem terenowym zlecając mu faktycznie wszystkie obowiązki duszpasterskie wobec wiernych Lipnika, Kolonii Lipnik i Delfiny. Zamieszkał w prywatnym domu, który służył równocześnie jako punkt katechetyczny.
25 października 1977 r. parafia Siemkowice (władze nie przyjmowały do wiadomości istnienia wikariatu terenowego) otrzymała decyzję zatwierdzającą "plan realizacyjny rozbudowy kaplicy mszalnej we wsi Lipnik".
Budowę rozpoczęto w 1978 r. z wielkim zaangażowaniem wiernych i w tym samym roku kościół był ukończony w stanie surowym, choć jeszcze nie pokryty blachą z powodu niemożliwości jej nabycia.
   24 marca 1979 r. biskup Stefan Bareła erygował tu parafię wyłączając teren z parafii w Siemkowicach i mianował pierwszym administratorem tej placówki 18 kwietnia tegoż roku ks. Stanisława Kocota. W 1980 r. w Lipniku został założony cmentarz grzebalny i wybudowana kaplica cmentarna. 14 września 1980 r. biskup Stefan Bareła poświęcił ukończony kościół, przy którym znalazły się także mieszkania dla ks. proboszcza. Następca ks. S. Kocota od 1986 r. ks. Zbigniew Górnicki wybudował plebanię i przygotował ją do zamieszkania. Kolejny proboszcz od czerwca 1991 r. ks. Jan Smak przygotował górny kościół wyposażając go w ołtarz stały, ambonkę i chrzcielnicę z granitu, ławki i konfesjonały dębowe.

Konsekracja kościoła odbyła się 10 października 1993r.

Dokonał jej arcybiskup Stanisław Nowak. Ks. J. Smak w dużym stopniu wyposażył plebanię i oddzielił parkanem kościół i plebanię od drogi. N
STACJA XIIastępca ks. J. Smaka od marca 1995 r. ks. Henryk Rabenda podjął się doposażenia wnętrza kościoła: pokryto marmurem główną ścianę prezbiterium, umieszczono nad tabernakulum krzyż z wizerunkiem Chrystusa, oraz ufundowano (Koło Żywego Różańca) Stacje Drogi Krzyżowej autorstwa rzeźbiarza z Białki Tatrzańskiej Mariana Chramca, które poświęcił 22 lutego 1998 r. bp Antoni Długosz.
Kościół wyposażono w boazerię dębową, dokończono chór. Prezbiterium wyposażono w stylowe 3 sedilie i 25 taboretów liturgicznych, dębowych. 
Następne lata  to  wymiana drzwi w całym kościele. W roku 2006 rozpoczęto wymiane okien które, wysłużone zostały zastąpione prze okna witrażowe, przedstawiające świętych i błogosławionych m.in. św. siostrę Faustynę Kowalską - fundatorem witraża jest ks. Józef Franelak - kapłan pochodzący z naszej Parafii , św. Wojciech , św.Krzysztof, św. Antoni , św. Marcin, św. Zofia, św. Piotr i Paweł , św. Jan Chrzciciel, św. Józef . . . Witraże zostały poświęcone podczas mszy odpustowej 16 maja 2008 roku  przez ks.bp. Antoniego Długosza.

   

Niektóre witraże świętych w naszym kościele :
(od lewej)
Papież Jan Paweł II, św. Krzysztof, św. Marcin, św. Teresa, św. Stanisław Kostka,
św. Andrzej Bobola, św. Anna, św. Józef, św. Florian


Witraż główny Matki Bożej ufundowany przez Koła Żywego Różańca

W grudniu 2008 roku został oddany do użytku odnowiony " dolny kościół " , któ
ry obecnie służy jako Kaplica  p r z e d p o g r z  e b o w a. W 2009 roku został pomalowany główny dach naszej świątyni oraz rozpoczęło się docieplanie plebanii. Rok 2010 to głównie inwestycje związane z remontem zewnętrznej części plebani, ocieplono budynek, wymieniono okna, pozostało jeszcze położenie tynku...

 
 
  Ołtarzyk św. Antoniego


 
Kapliczka na Kolonii Lipnik

 
Kościół filialny męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Delfinie

 
W dniu 10 października 1993 roku ks. abp Stanisław Nowak poświęcił plac pod budowę kaplicy mszalnej w Delfinie. Mieszkańcy sami podjęli się budowy, którą w stanie surowym zakończyli w 1996 r.


Kaplica pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

stat4u

Obecnie na stronie: