lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Strona główna

Zapraszamy do portalu promującego miejscowość LIPNIK. Posiadamy m.in. bogatą galerię zdjęć, opisy historyczne oraz informacje o aktualnych wydarzeniach.  Zapraszam do przeglądania stron www.lipnikcity.pl.tl
 
Lipnik to wieś leżąca w województwie łódzkim - powiecie pajęczańskim - Gminie Siemkowice, na skraju Kotliny Szczercowskiej. Powierzchnia wsi wynosi 936,37 ha. Miejscowość liczy ok. 700 mieszkańców. Zwarta zabudowa, niewielka ilość ulic dają wrażenie pozornie małej wsi. Lipnik jest wioską nie posiadającą nazw ulic, dlatego w lipnickiej gwarze używa się dla określenia niektórych części wioski nazw takich jak: Przeczniki, Ogrody, Wierzby, Glinianki, Kopanina, Piskornik, Ostodola, Zwierzyniec. W tzw. "Ogrodach" przed wojną znajdował się okazały dworek, lecz w wyniku licznych kłótni i braku porozumienia między kilkoma wpływowymi gospodarzami, budynek (który zamierzano zamienić na szkołę) rozebrano, a materiał budowlany posłużył do budowy domów, stodół itp. - We wsi Lipniku są budowle z cegły masiv na wapno murowane jako to: pałac z suterynami i pół piętrem, blachą żelazną kryty, nowo wystawiony; gorzelnia gontami kryta; kuchnia folwarczna smołowcem kryta; wolarnia; stodoła o dwóch klepiskach i druga stodoła, stajnia i obory pod jednym dachem, słomą i gontami kryte; spichrz gontami kryty spodem ze sklepami do połowy murowanemi, owczarnia gontami i słomą kryta, kuźnia i drwalnia gontami kryte; oficyna z drzewa wybudowana gontami kryta, oraz z bali budowane i gontami kryte dwoje trojaków, dziesięcioraki, dwunastoraki i chałupa pojedyncza z cegły na wapno murowana, wszystkie w dobrym stanie. (Dziennik Warszawski 1869 nr 111) )
Na wzniesieniu przy szkole znajdował się pomnik - wieżyczka. Nie jest bliżej znana historia tego zabytku. Mówi się o tym, że w tym miejscu w czasie powstania styczniowego stała szubienica - ten pomnik to tzw. latarnia umarłych. Możliwe jest również, ze służyła ona jako dzwonnica. Budynek Szkoły Podstawowej przeszedł wiele od początków swojego istnienia, wiele razy przebudowywany, niszczony. W czasie wojny Niemcy zamienili go na magazyn, a zbiory biblioteczne spalono. W najważniejszym punkcie wsi znajduje się Kościół pw. Św. Andrzeja Boboli. Ok.1945 roku postawiono na miejscu obecnego kościoła (dokładniej w miejscu schodów prowadzących  do kościoła) kapliczkę pod wezwaniem tego samego świętego, w której sporadycznie odprawiano nabożeństwa. Źródła podają, ze Lipnik należał do parafii Siemkowice od 1382 roku (Łaski w Liber Beneficiorum). I tak do roku 1979 kiedy to dzięki ks. Stanisławowi Kocotowi i wielkiemu zapałowi mieszkańców wsi chcących mieć u siebie Kościół, doszło do wyłączenia wsi Lipnik, Kolonia Lipnik oraz Delfiny i utworzenia w Lipniku samodzielnej parafii. Jeszcze w tym samym roku postawiono Kościół. Od 1926 roku działa Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku. Jej członkowie oprócz głównego celu swojego istnienia, uczestniczą również w największych uroczystościach kościelnych np. Boże Ciało, Odpust parafialny. Biorą też czynny udział przy organizacji imprez kulturalnych. W latach 90 - tych powstał i działa prężnie do dnia dzisiejszego Zespół śpiewaczy "LIPNICZANIE", który dba o to by melodia i gwara wsi nie zanikła. Godnie reprezentują Lipnik na róznych przeglądach, jarmarkach w powiecie jaki i na zewnątrz. Członkowie zespołu to osoby najbardziej zaangażowane w życie naszej wioski. W 2011 roku młodzież, która do tej pory tworzyła zespół piłkarski powołała do istnienia Ludowy Klub Sportowy "Zagłębie" Lipnik. Klub finansowany jest z dotacji z Gminy Siemkowice. Do 2015 roku Klub uczestniczył w rozgrywkach seniorskich prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Sieradzu, a obecnie szkoli i stwarza warunki do uprawiania sportu młodzieży do lat 18. Klub swoją działalność jako jeden z niewielu w regionie nie ogranicza jedynie do wystawiania drużyny w rogrywkach piłkarskich, lecz również angażuje się w rozwój kulturalno - społeczny mieszkańców Gminy Siemkowice. Klub LKS Zagłebie Lipnik w 2015 roku złożył wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Wnioskowany projekt Klubu pod nazwą: Lipnik Aktywacja - wsparcie inicjatyw oddolnych w Gminie Siemkowice przeszedł poztywnie weryfikację i otrzymał dofinansowanie. W Lipniku mieszka Teresa Zygmunt tzw. Lipniczański Kopciuszek jako jedna z niewielu posiada talent do wykonywania obrazów z nasion, ziół, kwiatów. Przez wiele lat to jej dzieła m.in. postacie świętych, brały udział w Dożynkach Jasnogórskich i zbierały liczne nagrody i pochwały. Lipnik to wieś typowo rolnicza. Przeważa tu hodowla bydła mlecznego oraz uprawa chrzanu. Nie bez powodu to właśnie Lipnik określany jest mianem SERCA CHRZANOWEGO ZAGŁĘBIA. To chrzan od czasów powojennych jest głównym źródłem utrzymania rodzin. Mieszkańcy przygotowywują tradycyjną Polewkę chrzanową najczęściej na Wielkanoc. Tereny wokół wsi obfitują w lasy iglaste. Przez wieś przepływa mała rzeka Wierznica. Lipnik jest wsią posiadającą swoisty klimat, jest miejscem do którego czuje się sentyment. Może nie mamy tutaj na miejscu jakichś konkretnych miejsc  np. do rozrywki, ale mamy to "coś" ... i się żyje!


 

stat4u

Obecnie na stronie: