lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Kulturalne podsumowanie

W ubiegłą sobotę 8. listopada w Siemkowicach odbyło się kulturalne podsumowanie ostatniej kadencji. Na zaproszenie Pani Wójt Zofii Kotyni odpowiedzieli: Kabaret "Malwinki", Zespół Śpiewaczy "Lipniczanie", Stanisław Ryś - kapelmistrz Orkiestry Dętej w Siemkowicach, Andrzej Freus - nauczyciel muzyki. Na spotkaniu byli obecni również sołtysi z Gminy Siemkowice, Tadeusz Ślusarek - członek Zarządu Powiatu Pajęczańskiego oraz Jadwiga Freus - koordynator kultury w naszej gminie. Rozdano statuetki oraz podziękowania za wkład włożony w działania społeczne oraz promocję Gminy Siemkowice. Spotkanie przebiegło w bardzo przyjaznej atmosferze. Podczas podsumowania Pani Jadwiga Freus odczytała list do mieszkańców Gminy Siemkowice, a o to jego treść:

LIST OTWARTY
do mieszkańców Gminy Siemkowice


W związku z pojawieniem się artykułów, które przedstawiają naszą gminę w złym świetle ludziom spoza naszego regionu, my ludzie związani z działalnością kulturalną, dbający o wizerunek naszej gminy, chcielibysmy wyrazić swoje oburzenie i sprzeciw.
Zdając sobie sprawę z tego, że kampania wyborcza ma swoje prawa i najczęściej dotyczy konkretnych osób, to w tym przypadku chcemy zwrócić uwagę mieszkańcom, że przedstawione artykuły w gazecie lokalnej uderzają w wypracowane przez pokolenia dobre imie gminy Siemkowice. Nasz dorobek kulturalny ocenia się bardzo wysoko. Dumni jesteśmy z Orkiestry Dętej i strażaków mających 100 letnią bogatą tradycję, chórów szkolnych i młodzieżowych, kabaretów i ludowego zespołu śpiewaczego, wielu twórców ludowych i innych form aktywności naszej społeczności.
Mamy poczucie jedności naszej małej ojczyzny, a wyrazem tego jest włączenie się we wspólne projekty mieszkańców poszczególnych sołectw. Tą jedność, osoby z zewnątrz, za pośrednictwem kilku naszych mieszkańców oraz mediów próbują zaburzyć. Wyolbrzymianie niektórych tematów, niepotrzebnie podsyca emocje i rodzi podejrzenia ludzi względem siebie.
Mocno wierzymy, że zwycięży mądrość mieszkańców naszej gminy kierująca się obiektywizmem i umiejąca odróżnić dobro od zła.

Siemkowice, listopad 2014

List został poparty podpisami 35 osób.

Zdjęcia z sobotniego podsumowania
 
stat4u

Obecnie na stronie: