lipnikcity.pl.tl
- nasze miejsce w internecie!

Przebudowa i modernizacja drogi na "pod bór"

          Wszczęto postępowanie administracyjne dotyczące inwestycji w naszej wsi polegającej na przebudowie i modernizacji drogi dojazdowej do pól, drogi łączącej główną ulicę Lipnika z Lipnikiem - Bór (Niwki). Postępowanie administracyjne ma na celu wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w.w. przedsięwzięcia. Jest ono konieczne, gdyż planowana inwestycja jest zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Poniżej szczegóły:
 

stat4u

Obecnie na stronie: